Sunday, April 18, 2010

BUKU TERBARU: SINEMA
Sinema adalah himpunan 33 buah ulasan filem yang terbit setiap bulan di majalah Milenia Muslim dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Ulasan-ulasan ini secara umumnya melihat filem daripada landasan pemikiran sastera. Dalam kata lain pandangan seorang sasterawan yang menonton filem. Maka ia memberikan sudut dan sisi pandangan yang berbeza apabila filem dilihat sebagai sebuah karya sastera, dan diperlakukan sebagai sebuah karya sastera. Maka itu tulisan ini melihat kepada kekuatan naratif, pemikiran dan falsafah dalam filem melebihi aspek-aspek teknikal yang dititikberatkan dalam disiplin kritikan filem. Filem dilihat melalui titik ilmu kemanusiaan. Titik ini bertembung dengan banyak perkara yang berhubung dengan manusia. Ia adakalanya menjadi sebuah dunia histriografi, adakala dunia psikologi, etnografi, sosiologi bahkan falsafah dan idealogi. Sebuah dunia sastera yang wujud dalam bentuk visual. Sehingga ada ketikanya tidak dapat dibezakan antara sebuah filem dengan sebuah novel. Sifat dan gambar-gambar yang sama hadir antara membaca novel ataupun menonton filem. Semua hal ini membuatkan filem menjadi dunia besar di dalam diri kecil – seorang penulis yang cuba keluar daripada kesendiriannya.

No comments: