Tuesday, October 21, 2008

DUNIA TANPA TIRAI

MELIHAT PPSMI SECARA JUJUR

Ketika akhbar-akhbar berbahasa Inggeris bertambah rancak dan gencar dijadikan medan untuk menyokong serta melancarkan desakan untuk mengekalkan Pelaksanaan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI), akhbar-akhbar berbahasa Melayu semakin lesu untuk menyiarkan pandangan bagi menukarkan PPSMI kembali kepada penggunaan bahasa Melayu. Secara jelas hal ini menunjukkan betapa rendahnya tahap daya juang orang-orang Melayu dalam mempertahankan bahasa mereka. Begitu juga dengan peranan akhbar berbahasa Melayu walaupun menyedari bahawa dengan pengekalan PPSMI bermakna akhbar-akhbar berbahasa Melayu akan hilang daya saing dan seterusnya menghadapi pengecilan pasaran yang cukup kritikal dalam masa 40 tahun akan datang, namun kesedaran untuk berjuang mempertahankan survival mereka tidak muncul dalam benak akhbar-akhbar berbahasa Melayu ini.

PPSMI bukanlah satu persoalan yang melibatkan kotak perkauman sebenarnya, tetapi ia lebih memperlihatkan pertembungan antara pemikiran golongan vernacular cosmopolitan dan golongan nasionalis-awam. Dalam kata lain ia bukan pertembungan antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu atau yang disebut sebagai antagonisme etnik, tetapi ia lebih merupakan pertembungan pemikiran liberal-kapitalis dengan pemikiran nasionalis-awam. Pernyataan awal tadi bukan menjurus kepada arah perkauman (Melayu) tetapi melihat kepada keberadaan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Malaysia, akta 152 dan 153 yang menyangkuti keprihatinan untuk menjaga survival orang-orang Melayu dalam memelihara kestabilan negara. Perbincangan tentang perkara ini akan diperkatakan kemudian.

Golongan vernacular cosmopolitan ini dianggotai oleh golongan menengah atas dan atasan yang meletakkan diri mereka sebagai komuniti global. Mereka keseluruhannya tidak lagi mempunyai keperibadian budaya oleh sifat kosmopolitannya serta ciri-ciri vernakular yang ada pada diri mereka; ditandai oleh sikap berkelompok (fragmented) dengan ciri elitis yang membentuk peribadi bercampur baur (hibrid). Mereka hidup dalam persekitaran budaya global dan melihat kepentingan ekonomi pasaran bebas yang ditandai oleh persaingan dan pengejaran keuntungan daripadanya sebagai prinsip asas kehidupan. Teras kepada kehidupan sosial mereka adalah amalan neo-liberal dan sekularistik.

Menurut Homi K. Babbha, golongan ini, “configures the planet as a concentric world of national societies extending to global villages… moving in-between cultural traditions and revealing hybrid forms of life and art that do not have a prior existence within the discrete world of any single culture or language.” Mereka juga, “celebrates a world of plural cultures and peoples located at periphery, so long as they produce healthy profit margins within metropolitan societies”. Akhir sekali citarasa golongan ini, “high culture colluded in emulating the canons of elite “English’ taste and conforming to its customs and comforts.” Sengaja diterakan dalam tulisan asal (bahasa Inggeris) untuk melihat pemikiran asal dan asli Babbha terhadap golongan vernacular cosmopolitan ini.

Kepercayaan mereka kepada, “right to different in equality” lebih difahami daripada persepsi neo-liberal-sekular-kapitalis, iaitu kepentingan materialistik dan ekonomikalistik adalah budaya masyarakat. Dalam mempertahankan bahasa Inggeris yang dicintai mereka lebih daripada bahasa kebangsaan (yang menghalang ciri kosmopolitan mereka); mereka secara rambang dan myopic melahirkan kononnya keprihatian terhadap nasib masyarakat luar bandar yang dinafikan untuk menguasai bahasa Inggeris yang mereka anggap sebagai gerbang kepada kemajuan material dan vokasional tersebut. Pandangan yang salah (fallacy) ini dibuat oleh persepsi mereka yang salah – yang dilihat dari kacamata vernacular cosmopolitan mereka.

Kajiselidik yang dijalankan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris di bawah Prof Dato’ Dr. Isahak Haron menunjukkan majoriti pelajar di sekolah rendah masih sukar untuk mengikuti pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, lantaran penguasaan bahasa Inggeris pelajar-pelajar terutamannya di luar bandar amat rendah. Markah lulus bagi kedua-dua subjek tersebut ialah 40%-45% (bergantung kepada sekolah) iaitu gred C. Namun data tidak rasmi menunjukkan bahawa hanya 20%-30% yang lulus melepasi tahap gred C ini. 70 % pelajar yang terdiri daripada pelajar luar bandar adalah majoriti yang gagal dalam kedua-dua subjek tersebut.

Sementara kajian yang dibuat oleh Centre of Malaysian Chinese Studies dalam satu kajian secara rawak menunjukkan bahawa 90% guru tidak menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam mengajar kedua-dua subjek tersebut, tetapi menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Mandarin. 87% guru menghadapi masalah menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dua subjek tersebut oleh kerana para pelajar tidak dapat memahaminya. Sementara 67% guru menyatakan mereka menghabiskan banyak masa untuk menterjemahkan arahan dan teks dalam kedua-dua subjek tersebut kepada bahasa ibunda para pelajar. 70% daripada guru ini mendapati pelajar-pelajar mereka menghadapi masalah untuk menjawab soalan peperiksaan yang lemah penguasaan bahasa Inggeris mereka. 50% menyatakan murid-murid mereka menjadi pasif apabila kedua-dua subjek ini diajar dalam bahasa Inggeris. Sementara 40% daripada guru ini tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas dalam bahasa Inggeris terhadap kedua-dua subjek ini.

Pada tahun ini seramai 518, 616 orang murid akan menduduki peperiksaan UPSR, dengan kertas peperiksaan masih lagi diadakan dalam dwi bahasa. Murid-murid ini adalah murid daripada peringkat pertama yang terlibat dalam PPSMI sejak tahun satu. Daripada kajian-kajian yang dilakukan, apa yang paling pasti ialah PPSMI dilaksanakan tanpa menyediakan infrastruktur yang lengkap dalam membentuk kapasiti pelajar terhadap penguasaan bahasa Inggeris. Sepatutnya para pelajar terlebih dahulu dipastikan mempunyai keupayaan penguasaan bahasa Inggeris yang kuat untuk menerima PPSMI, sebelum dasar tersebut dilaksanakan. Ternyata sistem pendidikan dan nasib setengah juta pelajar ini dikorbankan oleh keputusan politik yang gopoh dan terburu-buru, tanpa melihat secara objektif terhadap kesan serta implikasinya.

Suara golongan vernacular cosmopolitan yang mahu mengekalkan PPSMI kononnya membela nasib golongan luar bandar dalam menghadapi cabaran global adalah pandangan dan pemikiran yang tidak berasas. Ini adalah kerana PPSMI, ternyata daripada kajian-kajian ini akan memburukkan lagi pencapaian pendidikan pelajar-pelajar luar bandar, dan membuatkan mereka keciciran. Pihak yang mendapat manfaat besar daripada PPSMI ini ialah 30% golongan pelajar di bandar, khususnya minoriti vernacular cosmopolitan yang mungkin pula hanya merupakan 10% sahaja daripada keseluruhan pelajar bandar yang mampu (ramai pelajar di bandar yang terdiri daripada golongan bawahan juga gagal dalam PPSMI).

Suara golongan vernacular cosmopolitan yang mahukan PPSMI dikekalkan sebenarnya adalah suara kelompok kecil yang berpengaruh dan berkuasa. Golongan ini secara umumnya mempunyai hegemoni intelektual terhadap dasar-dasar kerajaan. Jika pihak kerajaan menerima suara golongan ini, bermakna kerajaan lebih melihat kepada kepentingan kelompok elit yang kecil dan meminggirkan kepentingan untuk lebih daripada 70% penduduk Malaysia, yang kabur dan tidak tahu bahawa sesebuah dasar yang dilaksanakan itu membawa manfaat atau tidak kepada mereka pada jangka masa panjang.

Mingguan Wasilah, 05-18 Oktober 2008

No comments: