Wednesday, February 4, 2009

DEMOKRASI MENUJU ANARKIKota Ligor di Nakhon Sithammarat, Thailand melalui proses pengembangan, kegemilangan dan keruntuhan.

Plato membahagikan peringkat negara kepada lima. Peringkat pertama, Aristokrasi iaitu negara yang terbaik di bawah pimpinan golongan terpilih iaitu ahli fasafah. Aristokrasi iaitu pemerintahan pihak terunggul kemudian merosot menjadi Timokrasi. Peringkat kedua Timokrasi ini, menyaksikan peralihan pimpinan kepada golongan berdarjat dan bukan lagi ahli falsafah atau pemikir. Timokrasi berakhir apabila pendewaan terhadap kehormatan dan kemuliaan berakhir. Namun Timokrasi telah mewujudkan bibit-bibit di mana kekayaan mula menunjangi kekuasaan. Pendewaan terhadap kekayaan membiak. Kekayaan menjadi senama dengan kuasa. Ia akhirnya mewujudkan hanya dua golongan masyarakat; yang kaya dan yang miskin. Kelompok hartawan yang terkaya menjadi kelompok yang paling berkuasa. Para pemimpin adalah hartawan-hartawan terkaya. Wujud peringat ketiga iaitu Oligarki.

Oligarki merosot kerana orang dalam pemerintahan ini tidak pernah puas dengan kekayaan. Ia akhirnya menimbulkan perlawanan daripada golongan miskin yang ramai. Kemenangan golongan rakyat mewujudkan Demokrasi, yang merupakan peringkat keempat dalam proses kemerosotan negara ideal Plato. Demokrasi menyaksikan kebebasan rakyat dijamin sebegitu rupa sehingga setiap orang bebas melakukan apa yang mereka mahu. Setiap orang mengejar kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Akibatnya muncul kekacauan kerana kepentingan individu lebih tinggi daripada kepentingan kolektif. Maka muncul peringkat kelima iaitu Anarki. Negara terhumban dalam huru hara dan kemudian musnah. Negara muncul semula mengulangi proses sebelumnya. Dalam transisi untuk mengulangi kembali proses ini, muncul peringkat-peringkat lain seperti tirani dan sebagainya.

Hari ini di Malaysia kita sedang melihat Demokrasi sedang menuju kepada peringkat Anarki. Setiap parti politik meletakkan kepentingan individu dan kelompok melebih kepentingan negara. Peralihan kuasa politik boleh saja dilakukan tanpa kehadiran rakyat, tetapi sebaliknya dengan membeli dua tiga ekor wakil rakyat yang tidak bermaruah. UMNO dan PKR adalah juara kepada kehancuran demokrasi. Anwar Ibrahim memulakan kegilaan untuk berkuasa tanpa melalui Pilihanraya dan kini ia dilakukan oleh UMNO.

Perak menjadi kucar kacir kerana dua tiga ekor manusia yang tidak berprinsip dan tidak bermoral melompat parti. Tidak ada sebarang penglibatan pilihan rakyat yang berlaku dalam peralihan kuasa itu. Ini memperlihatkan kelemahan sistem demokrasi, yang terbuka kepada penyelewengan dan pengkhianatan. Anwar yang mengajar kaedah ini dan kini mereka yang menerima natijahnya.

Dalam keadaan ekonomi yang begitu teruk, harga makanan yang melambung, puluhan ribu pekerja diberhentikan, tiada kegiatan ekonomi yang baru; parti dan orang politik ini masih berperang untuk merebut kuasa segila-gilanya. Baik BN mahupun PR, kedua-duanya sedang membawa negara kepada peringkat kelima proses kehancuran negara iaitu Anarki.

Ia sekadar teori usang Plato.

Mungkin teori baru memperlihatkan keadaan yang lebih buruk daripada itu.

1 comment:

lutfi said...

Jadi, mari kita jadi anarki. Macam Choamsky, ya pak - bukan anarki macam Babi.
Salam